Sme tu pre vás opäť od 7.1.2019.

MENU

Protecția datelor personale

ObligaȚia de informare la comunicarea datelor cu caracter personal

Societatea ELMAR Color s.r.o., cu sediul în: 958 52 Žabokreky nad Nitrou 322, cod identificare: 48 207 535, înregistrată în Registrul Comerțului Tribunalul Regional Trencin, societate cu răspundere limitată, nr. 31764/R, reprezentată de Martin Šmotlák – administrator, contact: e-mail majitel@elmarcolor.sk, telefon 0908746566 (numită în continuare „Operator“) informează persoana vizată cu privire la respectarea obligațiilor de informare conform art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare ”Regulamentul), și cu art. 19 din Legea nr. 18/2018 privind protecția datelor cu caracter personal (în continuare Legea privind prelucrarea datelor personale).

În sensul art. 19 alin. 2 litera e) din Legea privind prelucrarea datelor personale persoana vizată este obligată să comunice datele personale în scopul menționat mai jos, în vederea încheierii unui contract.

1. Date de identificare Și date de contact ale operatorului

Operator
Numele firmei: ELMAR Color s.r.o
Sediu: 958 52 Žabokreky nad Nitrou 322
Cod identificare: 48 207 535
Forma juridică: SRL – societate cu răspundere limitată
Înregistrare: Registrul Comerțului, Tribunalul Regional Trencin, SRL, Nr. 31764/R
Reprezentant: Martin Šmotlák – administrator
Date de contact: e-mail majitel@elmarcolor.sk, telefon 0908746566

2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal precum Și TEMEIUL legal AL prelucrării datelor cu caracter personal

Scop: încheierea unui contract și relații precontractuale

Temei legal:

Operatorul va informa clientul în calitate de persoană vizată de faptul că în procesul încheierii contractului va prelucra datele personale fără consimțământul acesteia, întru-cât acestea sunt necesare în etapa precontractuală, în vederea încheierii contractului, iar operatorul este de asemenea obligat conform normelor speciale să comunice datele personale unor instituții publice.

Scop: notificări și comunicarea de noutăți

Temei legal:

Vânzătorul declară că datele personale sunt prelucrate conform normelor de bună practică și în conformitate cu Legea privind prelucrarea datelor personale și cu Regulamentul.

3. Date de identificare ale destinatarului sau categoria destinatatrului, dacă există

Destinatarul sau categoria destinatarului, pentru care sunt prelucrate datele personale:

Societate de webhosting:
Numele firmei: Websupport, s.r.o.
Sediu: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava
Cod identificare: 36421928
Forma juridică: SRL – societate cu răspundere limitată
Înregistrare: Registrul Comerțului Tribunalul Regional Bratislava 1, odd.sro, vl.63270/B
Reprezentant: Pavel Stano, reprezentant statutar

Societate de online marketing:
Numele firmei: SmartLink, s.r.o.
Sediu: Dolné Rudiny 2956/3 010 01 Žilina
Cod identificare: 47572931
Forma juridică: SRL – societate cu răspundere limitată
Înregistrare: Registrul Comerțului Tribunalul Regional Žilina, odd.sro, vl.61498/L
Reprezentant: Ing. Pavol Provazník, reprezentant statutar

Societate de transport:
Numele firmei: TOPTRANS, KAMEX SLOVAKIA, s.r.o.
Sediu: Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín
Cod identificare: 35890860
Forma juridică: SRL – societate cu răspundere limitată
Înregistrare: Registrul Comerțului Tribunalul Regional Trenčín, odd. Sro, vl.č.17511/R
Reprezentant: František Kuba, Jaroslav Štastný – administrator

Societate de transport:
Numele firmei: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sediu: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
Cod identificare: 36624942
Forma juridică: SRL – societate cu răspundere limitată
Înregistrare: Registrul Comerțului Tribunalul Regional Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.9084/S
Reprezenant: Rico Ralph Hermann Back – konateľ, Gergely Farkas – administrator

Contabilitate externă:
Numele firmei: RECKON s.r.o.
Sediu: 958 43 Nedanovce 2
Cod identificare: 35962259
Forma juridică: SRL – societate cu răspundere limitată
Înregistrare: Registrul Comerțului Tribunalul Regional Trenčín, odd. sro, zápis 19438/R
Reprezentant: Ing. Róbert Bezák – administrator

Instituții publice:
Oficiul de finanțe, autorități de stat și autorități publice pentru exercitarea controlului și supravegherii (de ex. poliția economică slovacă, oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal), executori, instanțe, organe de urmărire penală etc.

4. Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal

Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal: intervalul de timp specificat – intervalul de timp prevăzut de lege, de ex. conform art. 599 (1) din Codul civil cumpărătorul are dreptul să își revendice drepturile ca urmare a constatării unor defecte ale produsului timp de 24 de luni de la data preluării mărfii – în acest caz păstrarea datelor personale este necesară în vederea identificării părții contractante – sau în intervalul de timp în care drepturile pot fi exercitate conform legii. Păstrarea datelor personale o perioadă mai îndelungată de timp este posibilă doar în scopuri de arhivare, științifice, istorice sau statistice și este reglementată de legi speciale.

5. Drepturile persoanei vizate

Persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi:

Persoana vizată poate solicita în orice moment exercitarea drepturilor menționate mai sus fie prin e-mail majitel@elmarcolor.sk, telefon 0908746566, sau în scris la adresa sediului operatorului – ELMAR Color s.r.o., 958 52 Žabokreky nad Nitrou 322. În ceea ce privește drepturile enumerate mai sus cererea persoanei vizate va fi soluționată de operator în termenul prevăzut de lege.

ConsimȚământul informat în scopuri de marketing

Societatea ELMAR Color s.r.o., cu sediul în: 958 52 Žabokreky nad Nitrou 322, cod identificare: 48 207 535, înregistrată în Registrul Comerțului Tribunalul Regional Trencin, societate cu răspundere limitată, nr. 31764/R, reprezentată de Martin Šmotlák – administrator, contact: e-mail majitel@elmarcolor.sk, telefon 0908746566 (numită în continuare „Operator“) informează persoana vizată cu privire la respectarea obligațiilor de informare conform art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare ”Regulamentul), și cu art. 19 din Legea nr. 18/2018 privind protecția datelor cu caracter personal (în continuare Legea privind prelucrarea datelor personale).

Persoana vizată nu este obligată să comunice datele personale pentru scopul menționat mai jos.

1. Date de identificare Și date de contact ale operatorului

Operator ELMAR Color s.r.o., sediu 958 52 Žabokreky nad Nitrou 322, cod identificare: 48 207 535, înregistrată în Registrul Comerțului Tribunalul Regional Trencin, societate cu răspundere limitată, nr. 31764/R, reprezentată de Martin Šmotlák – administrator, contact: e-mail majitel@elmarcolor.sk, telefon 0908746566.

2. Scopul prelucrării datelor personale Și temeiul legal al prelucrării datelor personale

Scop: scopuri de marketing și comerciale – comunicarea de informații de marketing și oferte

Temei legal: consimțământul persoanei vizate conform art. 6 alin. 1 litera a din Regulament

3. Date de identificare ale destinatarului sau categoria destinatatrului, dacă există

Destinatarul sau categoria destinatarului, pentru care sunt prelucrate datele personale:

Societate de webhosting:
Numele firmei: Websupport, s.r.o.
Sediu: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava
Cod identificare: 36421928
Forma juridică: SRL – societate cu răspundere limitată
Înregistrare: Registrul Comerțului Tribunalul Regional Bratislava 1, odd.sro, vl.63270/B
Reprezentant: Pavel Stano, reprezentant statutar

Societate de online marketing:
Numele firmei: SmartLink, s.r.o.
Sediu: Dolné Rudiny 2956/3 010 01 Žilina
Cod identificare: 47572931
Forma juridică: SRL – societate cu răspundere limitată
Înregistrare: Registrul Comerțului Tribunalul Regional Žilina, odd.sro, vl.61498/L
Reprezentant: Ing. Pavol Provazník, reprezentant statutar

4. Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal

Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal: 24 luni

5. Drepturile persoanei vizate

Persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi:

Persoana vizată poate solicita în orice moment exercitarea drepturilor menționate mai sus fie prin e-mail majitel@elmarcolor.sk, telefon 0908746566, sau în scris la adresa sediului operatorului – ELMAR Color s.r.o., 958 52 Žabokreky nad Nitrou 322. În ceea ce privește drepturile enumerate mai sus cererea persoanei vizate va fi soluționată de operator în termenul prevăzut de lege.

6. Transmiterea datelor în Țări terȚe

În scopul transmiterii unor comunicări de marketing etc. operatorul prelucrează adresa de e-mail prin intermediul societății din țara terță, care beneficiază de o decizie a Comisiei UE privind un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Această societate este The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, SUA (operator MailChimp.com).

Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal a stabilit, că țara terță care garantează un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal este statul, căruia Comisia UE i-a conferit acest statut prin decizia sa. O astfel de țară este SUA (societățile sunt certificate într-un regim de protecția a confidențialității).

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany

Societatea The Rocket Science Group, LLC este o firmă certificată într-un regim de protecția a confidențialității.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

Transmiterea adresei de e-mail societății The Rocket Science Group, LLC în țara terță nu încalcă drepturile persoanei vizate.

Deschide conversația
Need help?
Vă putem ajuta?